top of page
REGEN - Bio-innoculants (2).png

המיקרוביום באדמה

מיקרוביום בריא מכיל כמות גדולה ומגוונת של מיקרו-אורגניזמים מועילים החיים באדמה. לצמחים ומיקרו-אורגניזמים אלו מערכת יחסים סימביוטית המספקת לצמח את צורכי ההזנה והעמידות למחלות ומזיקים לו הוא זקוק. אלו מובילים לצימוח בריא, חוסן ותנובה מזינה. 

עם זאת, הכמות והמגוון הביולוגי של מיקרו-אורגיזמים מועילים חסרים ב
אדמות חקלאיות רבות. ו
הפתרונות הקיימים לניהול אדמות חקלאיות מתמקדים בהיבטים הפיזיים והכימיים של האדמה.

ReGen מוסיפה את ההיבט הביולוגי, ומספקת פתרונות לטיפוח וניהול המיקרוביום באדמה.

REGEN - Bio-innoculants (2).png
REGEN - Bio-innoculants (2).png
REGEN - Bio-innoculants (2).png
bottom of page